เยี่ยมชม หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่จ. ปทุมธานี มีพิพิธภัณฑ์ดีๆที่ควรค่าแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ แนวโครงการในพระราชดำริมากมายเต็มพื้นที่อาคาร เหมาะแก่การศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...more

พระมหากษัตริย์นักกีฬา

“ ...การออกกำลังกายนั้น ถ้าทำน้อยไปร่างกายและจิตใจก็จะเฉา แต่ถ้าทำมากไปร่างกายและจิตใจก็จะช้ำ การออกกำลังแบบมีระบบทำให้ร่างกายแข็งแรงตลอดเวลา...” ...more

พระราชดำรัสเรื่องความสำคัญและหลักของการออกกำลังกาย ...more

ในหลวงทรงแบดมินตัน

ทรงโปรดกีฬาแบดมินตันมาก และทรงมีสายพระเนตรยาวไกลว่านี่คือกีฬาที่คนไทยสามารถไปไกลได้ถึงระดับโลก...more

9 เรื่องสันทนาการของในหลวงที่คุณอาจไม่เคยรู้

กล้องถ่ายรูปตัวแรกของในหลวงคือ Coconet Midget ซึ่งซื้อด้วยเงินส่วนพระองค์เองขณะมีพระชนมายุ 8 พรรษา...more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรด ‘แข่งขันวาดภาพ’ ในวัง

พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านศิลปะและทรงสนพระทัยใคร่จะได้มีผู้สนใจงานด้านนี้ไว้พูดคุยจึงเกิดเป็นที่มาของการจัดแข่งขันวาดภาพในวัง...more

เที่ยวบ้านของพ่อ พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ไม่เหมือนที่ใดในโลก

หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตำหนักจิตรลดารโหฐาน ไม่ได้เป็นแค่บ้านของพระองค์ท่าน แต่เป็นศุนย์วิจัยพัฒนาถ่ายทอดความรู้ในการประกอบอาชีพ แก่ลูกๆของพระองค์ท่านด้วย ที่นี่เป็นศูนย์วิจัยพัฒนา และอบรมถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร และคนที่สนใจสามารถเข้าชมโครงการได้ทุกเมื่อ...more