เป็นมิตรกับความทุกข์

“ความทุกข์” เป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยแบ่งแยกใครอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นเพศ เชื้อชาติและศาสนา เป็นสิ่งสากลที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้มีความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง ทุกข์ของเราเป็นอย่างไร ...more

เชื้อราในสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพของคุณ

ฤดูฝนที่มาพร้อมกับความชื้นแฉะ อาจทำให้เชื้อราขึ้นตามเสื้อผ้า หรือข้าวของเครื่องใช้จนทำให้บางคนกังวลว่า สิ่งมีชีวิตลายจุดๆ ที่เติบโตอยู่รอบตัว ...more

ทรวดทรงกระชับด้วยพิลาทีสฉบับโฮมเมด (6) ท่าวาดวงกลม

ถ้าคุณเคยเข้าคลาสพิลาทีส นอนยกแข้งยกขาบนแทนยาวๆ ใหญ่ๆ ที่เรียกว่าเครื่อง Reformer ซึ่งเพียงการเข้าคลาสเหล่านี้สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง...more